Vertaisohjattu liikunta

Vertaisohjaajat ovat vapaaehtoisia, jotka ohjaavat ikääntyneille suunnattuja liikuntaryhmiä. He toimivat terveyttä edistävän liikunnan innostajina sekä ohjaajina. Kouvolan kaupungin terveyden edistäminen kouluttaa uusia vertaisohjaajia koko Kouvolan alueelle järjestämällä Ikäinstituutin VoiTas-koulutusohjelman VertaisVeturi- koulutuksia. Terveyden edistäminen huolehtii vertaisohjaajista mm. järjestämällä säännöllisesti ideapäiviä.

Vertaisohjatut liikuntaryhmät

Kevään 2018 vertaisohjatut liikuntaryhmät löydät Liikuntaesite syksy 2018 sivulta 18 alkaen. Tämän lisäksi vertaisohjattuja liikuntaryhmiä on paljon eri järjestöjen oman toiminnan yhteydessä.

Lisätietoja: TÄÄLTÄ